צרו קשר

השאירו פרטים:

  1. דף הבית
  2. /
  3. מקרקעין
  4. /
  5. הסכמי מכר/קניה לדירות
  6. /
  7. תשלומי מיסוי , מכירה / היטלי השבחה

היטל השבחה.

היטל השבחה מהו?

היטל השבחה כהגדרתו בחוק: "היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה." 
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי - עיריות לא יכולות לגבות היטל השבחה ממי שמוכר דירה הקטנה מ-140 מ"ר בטענה כי יש למוכר דירה נוספת במקום אחר. ככלל, היטל השבחה חל על 140 מ"ר ומעלה.

השבחה עשויה להיות במקרים רבים דרמטית. אבל על פי החוק (ראו לעיל ) ההשבחה חלה על דירות בשטח של 140 מ"ר ומעלה. יתירה מכך, אם יש למוכר מס' דירות ששיטחן הכולל עולה על השטח - 140 מ"ר אין זה לא רלבנטי (פס"ד עיריית חולון.) 
הדבר היחיד הרלבנטי הוא השטח של הדירה, עבורה יש זכויות השבחה. כך קבע בית המשפט העליון לגבי מוכר שהיתה לו דירה של 50 מ"ר בה היתה השבחה, אך היתה לו דירה שנייה ששטחה קרוב ל-120 מ"ר. העירייה (חולון) דרשה ממנו היטל השבחה, אך בית המשפט קבע שלא כך!

מי קובע מה גובה ההשבחה? בעיקרון העירייה; אבל לבעל הנכס כאמור יש זכות לערער. העירייה מזמינה שמאי שבודק ומעריך את עליית הערך – לרוב המתודולוגיה פשוטה – השמאי בוחן את תוספת השטח ומכפיל זאת בשווי של מ"ר באזור.
פטור מהיטל השבחה: במקרים הבאים לא יוטל היטל השבחה: שכונת שיקום - השבחה בקרקע למגורים ביישוב שהממשלה הכריזה עליו כשכונת שיקום. אזור שיקום - השבחה בקרקע למגורים הנכללים ב"אזור שיקום" כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה 1965.
מוסדות ציבוריים - השבחה בקרקע של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, או במקרקעין של הקדש ציבורי, אם הם משמשים או מיועדים לשמש למטרות אלו.
זכאות סיוע - השבחה בקרקע המשמשת את בעליה לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, והבעלים זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהסיוע מיועד לבניית אותה דירה או להרחבתה, ושטח הדירה תואם את תכנית הסיוע. בניית שטח הגדול מהשטח הנקוב בתכנית הסיוע תחויב בתשלום ההיטל בשיעור יחסי.
השבחה בקרקע המשמשת לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, אם הבעלים החזיקו בקרקע 10 שנים לפחות לפני ההשבחה, והתכנית שקדמה לתכנית המשביחה קיבלה תוקף לפני 1 בינואר 1950 .
נגישות - השבחה בקרקע בשל תוספת שטחי שרות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות.
השבחה בקרקע המיועדת לשמש דרך ציבורית.
השבחה בגין בניית מרחב מוגן בנייה או הרחבה של דירת מגורים המשמשת לחייב או לקרובו בשטח כולל של עד 140 מ"ר. כל שטח נוסף מעבר ל- 140 מ"ר יחויב בתשלום יחסי לגודל הבנייה.
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום היטל השבחה או חלקו, עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג בגלל מצבו החומרי.
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה - בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 יהיה ההיטל בשיעור של 5% מההשבחה.
השבחה בקרקע למגורים ביישוב או באזור ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה.

משרדינו עומד לרשותכם בכל פניה ושאלה,

עו"ד שירו דוד

טואול - בניית אתרים