צרו קשר

השאירו פרטים:

  1. דף הבית
  2. /
  3. מקרקעין
  4. /
  5. הסכמי שכירות

חשיבות הסכם שכירות.


הסכמי שכירות:

עיסקת שכירות היא עיסקה שמעצם טיבה הינה עיסקה מתמשכת, בה מתקיימת מערכת יחסים במהלכה ישנן התחייבויות שונות שעל הצדדים לקיים. לכן, חשוב למשכיר להסדיר באופן רחב ככל שניתן את הבטחונות שימסור לו השוכר, ואשר יבטיחו את קיום התחייבויותיו.
טעות רווחת היא לחשוב כי הבטחונות הינם רק להבטחת תשלומי דמי השכירות. למעשה, המשכיר צריך בטחונות שיכסו גם מקרים בהם השוכר יגרום נזק לנכס. בנוסף, המשכיר חשוף גם למצב בו השוכר לא יתפנה מהנכס בתום תקופת השכירות החוזית, ויאלץ את המשכיר להוציא הוצאות נוספות על מנת לפנות את השוכר.
יכולת העמדת הבטחונות של השוכר, הינה מדד טוב לבחון את יכולתו הכלכלית.
הבטוחה הטובה ביותר הינה ערבות בנקאית אוטונומית, שניתן לממש בכל עת לפי בחירת המשכיר. לערבות בנקאית יש גם עלויות, עמלות שהבנק גובה ובנוסף הבנק "מקפיא" בחשבון השוכר את הסכום הכספי של הערבות.
כתחליף שווה ערך לערבות בנקאית, אפשר לדרוש מהשוכר שיפקיד אצל המשכיר או אצל עורך דינו פיקדון כספי, אשר ישמש כבטוחה. על המשכיר יאסר על המשכיר לעשות כל שימוש בפיקדון, אלא במקרה של הפרת הסכם המזכה אותו לממש בטחונות; אם הפיקדון לא ימומש, הוא יוחזר בתום תקופת השכירות לשוכר, בצירוף הריבית שהוא יצבור בבנק. ההיתרון של פתרון זה, שהוא מספק בטחון מלא למשכיר, ואין לו עלויות של עמלות מבחינת השוכר.
בטוחה מקובלת יותר ביחס להסכמי שכירות של דירות מגורים, הינה מתן שטרי חוב חתומים על ידי השוכר וערב אחד או שניים. בענין זה על המשכיר לדרוש כי גם הערבים יחתמו בפניו על שטר החוב, ואין להסתפק בכך שנותנים לשוכר את שטר החוב כדי שיחתים בעצמו את הערבים, מאחר וניתן בקלות להמציא פרטים של ערבים פיקטיביים.
מומלץ גם לבחון באופן כלשהו את יכולת הפרעון של הערבים, בין ע"י הצגת תלושי שכר או אינדיקציה אחרת, שתעיד על מצבם הכלכלי או על רכוש בבעלותם של הערבים.
אמצעי נוסף לקצר את הדרך לגבות חוב שיותיר אחריו השוכר, הינה לקחת מראש שיקים דחויים לכל תקופת השכירות החוזית. כך, גם אם השיקים יחזרו, ניתן לפנות מיידית להוצאה לפועל, ואין צורך להגיש תביעה שתימשך זמן רב.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנויה לעריכת הסכם שכירות בצורה הנכונה והטובה ביותר עבורכם.

עו"ד שירו דוד

טואול - בניית אתרים